Hệ trộn

Hệ trộn Ozone:

- Giá hệ trộn:
+ KT: 1000 x 400 x 200 mm
+ Vật liệu: Inox SUS 304
- Bơm hòa trộn Ozone 1.5 HP (Đầu Inox)
- 01 Injector phi 42
- 01 Staticmix phi 42
- Phụ kiện ống, van, khóa UPVC SANKING  
0912534363